Aqua AQD-DD900F S

10.490.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Aqua
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Aqua AQD-DD900F S is 10.490.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Loại

  • Loại tải
    Front load

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    9.0 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

27 May 02 Thg6 09 Jun 15 Thg6 22 Jun 28 Thg6 05 Jul 11 Thg7 18 Jul $10738000 $10490400 $10242800 $9995200 $9747600 $9500000
27 May 02 Thg6 09 Jun 15 Thg6 22 Jun 28 Thg6 05 Jul 11 Thg7 18 Jul $10738000 $10490400 $10242800 $9995200 $9747600 $9500000
27 May 09 Jun 22 Jun 05 Jul 18 Jul $10738000 $10490400 $10242800 $9995200 $9747600 $9500000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X