Aqua AQD-DD850E

6.170.000Đ Từ Dien Maycho Lon
★★★★★
Nhà chế tạo: Aqua
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Aqua AQD-DD850E is 6.170.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Loại

  • Loại tải
    Front load

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    8.5 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

19 Nov 25 Thg1 02 Apr 08 Thg6 15 Aug 21 Thg10 28 Dec 05 Thg3 11 May $13445500 $11990400 $10535300 $9080200 $7625100 $6170000
19 Nov 25 Thg1 02 Apr 08 Thg6 15 Aug 21 Thg10 28 Dec 05 Thg3 11 May $13445500 $11990400 $10535300 $9080200 $7625100 $6170000
19 Nov 02 Apr 15 Aug 28 Dec 11 May $13445500 $11990400 $10535300 $9080200 $7625100 $6170000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X