Aqua AEMG2135V

1.490.000Đ Từ Dien Maythien Hoa
★★★★★
Nhà chế tạo: Aqua
X
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Miêu Tả Sản Phẩm

Một mô hình mới hơn Aqua AEMG3113V đã được phát hành vào July 2016.

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Aqua AEMG2135V is 1.490.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Features

  • Dung lượng
    20 L

Product info

  • List date PriceMe
    13 Tháng Mười 2016
  • Brand Category
Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X