Apacer USB 2.0 AH223 8GB

Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

General

  • Dung lượng
    8 GB

Product info

  • List date PriceMe
    21 Tháng Giêng 2014
  • Brand Category
X