Alaska SL12C

23.590.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Alaska
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Alaska SL12C is 23.590.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Product info

Price Trend

26 Mar 08 Thg5 21 Jun 03 Thg8 16 Sep 29 Thg10 12 Dec 24 Thg1 09 Mar $25490500 $24990400 $24490300 $23990200 $23490100 $22990000
26 Mar 08 Thg5 21 Jun 03 Thg8 16 Sep 29 Thg10 12 Dec 24 Thg1 09 Mar $25490500 $24990400 $24490300 $23990200 $23490100 $22990000
26 Mar 21 Jun 16 Sep 12 Dec 09 Mar $25490500 $24990400 $24490300 $23990200 $23490100 $22990000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X