Alaska HB550C

★★★★★
Nhà chế tạo: Alaska
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Capacity

  • Total capacity
    550 L

Product info

Show more ∨

Price Trend

08 Nov 16 Thg1 25 Mar 02 Thg6 10 Aug 18 Thg10 26 Dec 04 Thg3 11 May $16515500 $15290400 $14065300 $12840200 $11615100 $10390000
08 Nov 16 Thg1 25 Mar 02 Thg6 10 Aug 18 Thg10 26 Dec 04 Thg3 11 May $16515500 $15290400 $14065300 $12840200 $11615100 $10390000
08 Nov 25 Mar 10 Aug 26 Dec 11 May $16515500 $15290400 $14065300 $12840200 $11615100 $10390000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X