Alaska HB-890

★★★★★
Nhà chế tạo: Alaska
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Capacity

  • Total capacity
    890 L

Product info

Show more ∨

Price Trend

20 Nov 26 Thg1 03 Apr 09 Thg6 16 Aug 22 Thg10 29 Dec 05 Thg3 11 May $16265500 $15290400 $14315300 $13340200 $12365100 $11390000
20 Nov 26 Thg1 03 Apr 09 Thg6 16 Aug 22 Thg10 29 Dec 05 Thg3 11 May $16265500 $15290400 $14315300 $13340200 $12365100 $11390000
20 Nov 03 Apr 16 Aug 29 Dec 11 May $16265500 $15290400 $14315300 $13340200 $12365100 $11390000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X