Alaska FCA3600CI

6.590.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Alaska
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Miêu Tả Sản Phẩm

Một mô hình mới hơn Alaska FCA4600CI đã được phát hành vào November 2016.

Show more ∨

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Alaska FCA3600CI is 6.590.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Product info

Price Trend

01 Nov 13 Thg1 27 Mar 08 Thg6 21 Aug 02 Thg11 15 Jan 30 Thg3 12 Jun $8350000 $7990400 $7630800 $7271200 $6911600 $6552000
01 Nov 13 Thg1 27 Mar 08 Thg6 21 Aug 02 Thg11 15 Jan 30 Thg3 12 Jun $8350000 $7990400 $7630800 $7271200 $6911600 $6552000
01 Nov 27 Mar 21 Aug 15 Jan 12 Jun $8350000 $7990400 $7630800 $7271200 $6911600 $6552000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X