Alaska BD200

3.990.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Alaska
X
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Alaska BD200 is 3.990.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Total capacity
    200 L

Capacity

  • Total capacity
    200 L

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X