Alaska BD150

4.990.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Alaska
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Alaska BD150 is 4.990.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Other

  • Colour/material
    White

Product info

Show more ∨

Price Trend

26 Nov 31 Thg1 07 Apr 12 Thg6 18 Aug 23 Thg10 29 Dec 05 Thg3 11 May $5365000 $5190400 $5015800 $4841200 $4666600 $4492000
26 Nov 31 Thg1 07 Apr 12 Thg6 18 Aug 23 Thg10 29 Dec 05 Thg3 11 May $5365000 $5190400 $5015800 $4841200 $4666600 $4492000
26 Nov 07 Apr 18 Aug 29 Dec 11 May $5365000 $5190400 $5015800 $4841200 $4666600 $4492000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X