Alaska BCD-5068CI

★★★★★
Nhà chế tạo: Alaska
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Other

  • Colour/material
    White

Capacity

  • Total capacity
    500 L

Product info

Show more ∨

Price Trend

20 Nov 26 Thg1 03 Apr 09 Thg6 16 Aug 22 Thg10 29 Dec 05 Thg3 11 May $13265500 $12490400 $11715300 $10940200 $10165100 $9390000
20 Nov 26 Thg1 03 Apr 09 Thg6 16 Aug 22 Thg10 29 Dec 05 Thg3 11 May $13265500 $12490400 $11715300 $10940200 $10165100 $9390000
20 Nov 03 Apr 16 Aug 29 Dec 11 May $13265500 $12490400 $11715300 $10940200 $10165100 $9390000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X