Turbo Dust Interceptor Vacuum Bag Cyclonic Separator Collector Filter Dust 32mm - INTL

Turbo Dust Interceptor Vacuum Bag Cyclonic Separator Collector Filter Dust 32mm - INTL
257.000Đ Từ Lazada VN
Nhà chế tạo: Turbo
Thêm vào danh sách

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Product info
  • List date PriceMe
    6 Tháng Tám 2016