Toshiba AWMF920LV

Toshiba AWMF920LV
4.690.000Đ - 5.690.000Đ từ 4 nhà bán lẻ
Thêm vào danh sách

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Loại
 • Loại tải
  Top load 
Thông số kỹ thuật
 • Dung lượng
  8.2 kg
  Top 10%
Product info
 • List date PriceMe
  25 Tháng Hai 2016