Toshiba AWME1150GV

Toshiba AWME1150GV
5.790.000Đ - 7.650.000Đ từ 4 nhà bán lẻ
Thêm vào danh sách

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Loại
 • Loại tải
  Top load 
Thông số kỹ thuật
 • Dung lượng
  10.5 kg
  Top 10%
Product info
 • List date PriceMe
  30 Tháng Bảy 2015