Toshiba AWME1050GV

Toshiba AWME1050GV
5.490.000Đ - 7.190.000Đ từ 4 nhà bán lẻ
Thêm vào danh sách

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Loại
 • Loại tải
  Top load 
Thông số kỹ thuật
 • Dung lượng
  9.5 kg
  Top 10%
Product info
 • List date PriceMe
  20 Tháng Bảy 2015