Toshiba AWDC1000CVWB

Toshiba AWDC1000CVWB
8.290.000Đ từ 3 nhà bán lẻ
Thêm vào danh sách

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Thông số kỹ thuật
  • Dung lượng
    9.0 kg
    Top 10%
Product info
  • List date PriceMe
    30 Tháng Sáu 2014