Toshiba AWA800SV

Toshiba AWA800SV
3.990.000Đ - 4.150.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
Thêm vào danh sách

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Loại
 • Loại tải
  Top load 
Thông số kỹ thuật
 • Dung lượng
  7 kg
  Bottom 20%
Product info
 • List date PriceMe
  28 Tháng Năm 2014