Toshiba AWA800SV

Toshiba AWA800SV
3.900.000Đ Từ Nguyenkim
Thêm vào danh sách
Store
Offer name
Stock
Price

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Thông số kỹ thuật
  • Dung lượng
    7 kg
    Bottom 20%
Product info
  • List date PriceMe
    28 Tháng Năm 2014