Teka MWE210G

Teka MWE210G
3.199.000Đ - 4.020.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
Thêm vào danh sách

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

khác
  • Điện áp
    1000 W
  • Dung lượng
    21 L
Product info
  • List date PriceMe
    4 Tháng Bảy 2014