Sunhouse SHD5340B

Sunhouse SHD5340B
850.000Đ - 990.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
Thêm vào danh sách
Store
Offer name
Stock
Price

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Power
  • Điện áp
    500 W
Product info
  • List date PriceMe
    26 Tháng Chín 2018