Sunhouse SHD4210

Sunhouse SHD4210
Thêm vào danh sách

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Capacity
  • Volume
    10 L
Product info
  • List date PriceMe
    29 Tháng Năm 2016