Sharp ESU82GV

Sharp ESU82GV
4.290.000Đ - 4.390.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
Thêm vào danh sách

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Loại
 • Loại tải
  Top load 
Thông số kỹ thuật
 • Dung lượng
  8.2 kg
  Top 10%
Product info
 • List date PriceMe
  21 Tháng Tám 2016