Sharp ES-U82GV

Sharp ES-U82GV
4.390.000Đ Từ Nguyenkim
Thêm vào danh sách
Store
Offer name
Stock
Price

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Loại
 • Loại tải
  Top load 
Thông số kỹ thuật
 • Dung lượng
  8.2 kg
  Top 10%
Product info
 • List date PriceMe
  21 Tháng Tám 2016