Sanaky VH359S

Sanaky VH359S
600.000Đ - 1.390.000Đ từ 3 nhà bán lẻ
Thêm vào danh sách

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Capacity
  • Volume
    35L L
Product info
  • List date PriceMe
    13 Tháng Tám 2014