Sanaky VH359N

Sanaky VH359N
1.390.000Đ - 1.500.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
Thêm vào danh sách

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Capacity
  • Volume
    35 L
Product info
  • List date PriceMe
    14 Tháng Tám 2014