Sanaky VH249S

Sanaky VH249S
790.000Đ - 990.000Đ Từ Lazada VN
Thêm vào danh sách
Store
Offer name
Stock
Price

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Capacity
  • Volume
    24 L
Product info
  • List date PriceMe
    30 Tháng Mười Một 2016