Sanaky VH-509S

Sanaky VH-509S
1.330.000Đ - 1.599.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
Nhà chế tạo: Sanaky
Thêm vào danh sách

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Capacity
  • Volume
    50L L
Product info
  • List date PriceMe
    21 Tháng Tám 2014