Sanaky VH-509N

Sanaky VH-509N
1.599.000Đ - 4.849.000Đ từ 3 nhà bán lẻ
Nhà chế tạo: Sanaky
Thêm vào danh sách

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Capacity
  • Volume
    50 L
Product info
  • List date PriceMe
    14 Tháng Tám 2014