Sanaky VH-369N

Sanaky VH-369N
1.299.000Đ - 1.480.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
Nhà chế tạo: Sanaky
Thêm vào danh sách

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Capacity
  • Volume
    36L L
Product info
  • List date PriceMe
    14 Tháng Tám 2014