Sanaky VH-369N

Sanaky VH-369N
875.000Đ - 1.480.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
Thêm vào danh sách
Store
Offer name
Stock
Price

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Capacity
  • Volume
    36L L
Product info
  • List date PriceMe
    14 Tháng Tám 2014