SanDisk USB 3.1 Ultra Type-C CZ450 16GB

SanDisk USB 3.1 Ultra Type-C CZ450 16GB
250.000Đ Từ Maingu Yen
Thêm vào danh sách
Store
Offer name
Stock
Price

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

General
  • Dung lượng
    16 GB
General
  • Read speed
    130 MB/s
Product info
  • List date PriceMe
    9 Tháng Tám 2016