Samsung WD17J7825KP/SV

Samsung WD17J7825KP/SV
26.990.000Đ - 29.990.000Đ từ 4 nhà bán lẻ
Thêm vào danh sách

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Loại
  • Loại tải
    Front load 
Product info
  • List date PriceMe
    8 Tháng Chín 2016