Samsung WA72H4200SW/SV

Samsung WA72H4200SW/SV
3.990.000Đ Từ Nguyenkim
Thêm vào danh sách
Store
Offer name
Stock
Price

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Loại
 • Loại tải
  Top load 
 • Loại
  Washer 
Thông số kỹ thuật
 • Dung lượng
  7.2 kg
  Top 10%
Product info
 • List date PriceMe
  2 Tháng Tám 2014