Samsung WA72H4200SW/SV

Samsung WA72H4200SW/SV
4.490.000Đ - 5.190.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
Thêm vào danh sách

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Thông số kỹ thuật
  • Dung lượng
    7.2 kg
    Top 10%
Product info
  • List date PriceMe
    2 Tháng Tám 2014