Samsung WA18M8700GV

Samsung WA18M8700GV
14.990.000Đ - 16.490.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
Thêm vào danh sách

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Loại
 • Loại tải
  Top load 
 • Loại
  Washing machine 
Thông số kỹ thuật
 • Dung lượng
  18.0 kg
  Top 10%
Product info
 • List date PriceMe
  7 Tháng Sáu 2017