Samsung WA16J6750

Samsung WA16J6750
từ 0 nhà bán lẻ
Thêm vào danh sách

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Loại
 • Loại
  Washing machine 
 • Loại tải
  Top load 
Thông số kỹ thuật
 • Dung lượng
  16.0 kg
  Top 10%
Product info
 • List date PriceMe
  19 Tháng Ba 2015