Samsung DVD-E360

Samsung DVD-E360
Thêm vào danh sách
Store
Offer name
Stock
Price

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

khác
 • Định dạng A/V
  MPEG-2, MPEG-4, WMV, JPEG 
 • Định dạng video
  DVD / DVDR / DVDRW, CD / CD-R / CD-RW 
Đặc Điểm Vật Lý
 • Cao
  4,20 cm
 • Chiều Rộng
  20,80 cm
 • Depth
  30,00 cm
Product info
 • List date PriceMe
  21 Tháng Giêng 2014