Philips HR2874

Philips HR2874
390.000Đ - 1.970.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
Thêm vào danh sách
Store
Offer name
Stock
Price

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Power
  • Điện áp
    350w W
Product info
  • List date PriceMe
    26 Tháng Tư 2014