Philips HR2118

Philips HR2118
770.000Đ - 1.790.000Đ từ 4 nhà bán lẻ
Thêm vào danh sách

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Power
  • Điện áp
    600w W
Product info
  • List date PriceMe
    23 Tháng Giêng 2014