Philips HR2118

Philips HR2118
1.799.000Đ - 2.190.000Đ từ 3 nhà bán lẻ
Nhà chế tạo: Philips
Thêm vào danh sách

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Product info
  • List date PriceMe
    23 Tháng Giêng 2014