Philips HR2108

Philips HR2108
990.000Đ - 1.200.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
Thêm vào danh sách
Store
Offer name
Stock
Price

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Power
  • Điện áp
    400w W
Product info
  • List date PriceMe
    8 Tháng Hai 2014