Philips HR1643

Philips HR1643
Thêm vào danh sách
Store
Offer name
Stock
Price

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Power
  • Điện áp
    700w W
Product info
  • List date PriceMe
    9 Tháng Tám 2014