Philips HR1607

Philips HR1607
1.499.000Đ - 1.590.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
Nhà chế tạo: Philips
Thêm vào danh sách

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Product info
  • List date PriceMe
    8 Tháng Hai 2014