Philips HD2072

Philips HD2072
Thêm vào danh sách
Store
Offer name
Stock
Price

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Power
  • Điện áp
    900w W
Product info
  • List date PriceMe
    1 Tháng Tư 2015