Pensonic PEO3803G

Pensonic PEO3803G
1.349.000Đ - 1.350.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
Thêm vào danh sách

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Capacity
  • Volume
    38L L
Product info
  • List date PriceMe
    14 Tháng Giêng 2017