Panasonic SC-MAX9000

Panasonic SC-MAX9000
15.490.000Đ - 18.990.000Đ từ 3 nhà bán lẻ
Thêm vào danh sách

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Communication
  • Bluetooth
    Yes 
Power supply
  • Operational power (min-max)
    4000 W
Product info
  • List date PriceMe
    5 Tháng Năm 2016