Panasonic NTGT1

Panasonic NTGT1
790.000Đ - 1.240.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
Thêm vào danh sách

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Capacity
  • Volume
    9 L
Product info
  • List date PriceMe
    6 Tháng Ba 2014