Panasonic NAFS16V5SRV

Panasonic NAFS16V5SRV
Thêm vào danh sách
Store
Offer name
Stock
Price

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Loại
 • Loại tải
  Top load 
Thông số kỹ thuật
 • Dung lượng
  6.0 kg
  Top 10%
Product info
 • List date PriceMe
  14 Tháng Chín 2017