Panasonic NAF90A1

Panasonic NAF90A1
Thêm vào danh sách
Store
Offer name
Stock
Price

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Loại
 • Loại
  Washing machine 
 • Loại tải
  Top Load 
Thông số kỹ thuật
 • Dung lượng
  9.0 kg
  Top 10%
Product info
 • List date PriceMe
  15 Tháng Năm 2015