Panasonic NAF85A1

Panasonic NAF85A1
Thêm vào danh sách
Store
Offer name
Stock
Price

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Loại
  • Loại tải
    Top load 
Thông số kỹ thuật
  • Dung lượng
    8.5 kg
Product info
  • List date PriceMe
    14 Tháng Năm 2015