Panasonic NAF70VS9GRV

Panasonic NAF70VS9GRV
3.710.000Đ - 4.228.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
Thêm vào danh sách

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Loại
 • Loại tải
  Top load 
Thông số kỹ thuật
 • Dung lượng
  7.0 kg
  Top 10%
Product info
 • List date PriceMe
  6 Tháng Mười 2016