Panasonic NAF115A5WRV

Panasonic NAF115A5WRV
9.790.000Đ từ 4 nhà bán lẻ
Thêm vào danh sách

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Loại
 • Loại tải
  Top load 
Thông số kỹ thuật
 • Dung lượng
  11.5 kg
  Top 10%
Product info
 • List date PriceMe
  22 Tháng Ba 2017