Panasonic NAF100V5LRV

Panasonic NAF100V5LRV
7.990.000Đ - 8.990.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
Thêm vào danh sách

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Loại
 • Loại tải
  Top load 
Thông số kỹ thuật
 • Dung lượng
  10.0 kg
  Top 10%
Product info
 • List date PriceMe
  28 Tháng Năm 2017