Panasonic NAF100A4GRV

Panasonic NAF100A4GRV
6.290.000Đ - 10.390.000Đ từ 4 nhà bán lẻ
Thêm vào danh sách

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Loại
 • Loại tải
  Top load 
Thông số kỹ thuật
 • Dung lượng
  10.0 kg
  Top 10%
Product info
 • List date PriceMe
  14 Tháng Chín 2017